My Library Account Login

Colorectal cancer in the news, printreoale.rot DX Colon - Colorectal cancer news

Conținutul

  colorectal cancer in the news

  Abstract: The prognosis of colorectal cancer depends on a multitude of factors that can be grouped into several categories: tumor-related factors, clinical factors, histopathological factors, and biological factors oncogenetic and molecular. Colorectal cancer is the second leading cause of death in the world and affects both sexes equally.

  Clinical factors are represented by: age, sex, complications, location of the primary tumor, symptoms and perioperative blood transfusions.

  colorectal cancer in the news

  Factors related to the primary tumor are classified according to tumor stage, tumor size, invasion of peritoneal serosa and adjacent organs, appearance of primary tumor, degree of obstruction of the rectal lumen, and resection margins that may influence residual tumor occurrence.

  Biochemical and genetic factors may mark the presence of tumor recurrence by increasing the CEA embryonic carcinoma marker.

  Predictive histopathological factors are: invasion of regional lymph nodes, degree of tumor differentiation, perineural, vascular and lymphatic invasion, budding phenomenon, peritumoral immune reaction and the evidence of tumor cells.

  colorectal cancer in the news

  Cancerul colorectal este a doua cauză de deces în lume şi afectează în proporţie egală ambele sexe. Factorii colorectal cancer in the news sunt reprezentaţi de: vârstă, sex, prezenţa complicaţiilor, localizarea tumorii primare, simptomatolgia şi transfuziile de sânge perioperator.

  Factorii ce ţin de tumora primară sunt clasificaţi în funcţie de stadiul tumoral, dimensiunea tumorii, invazia seroasei peritoneale şi a organelor adiacente, aspectul tumorii primare, gradul de obstrucţie a lumenului rectului şi marginile de rezecţie care pot influenţa apariţia tumorii reziduale. Factorii biochimici şi genetici pot marca prezenţa recidivei tumorale prin creşterea markerului CEA carcinom embrionar.

  colorectal cancer in the news

  Factorii histopatologici predictivi sunt: invadarea limfonodulilor regionali, gradul de diferenţiere a tumorii, invazia perineurală, vasculară, limfatică, fenomenul de înmugurire, reacţia imună peritumorală şi evidenţierea celulelor tumorale. However, users may print, download, or email articles for individual use.

  colorectal cancer in the news

  This colorectal cancer in the news may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy.

  Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. Copyright applies to all Abstracts.

  colorectal cancer in the news