Plan Ingrijire Most Cancers Hepatic

Cancerul mamar plan de ingrijire

Evaluare Nevoia de a comu- nica. Comunicare ineficace la nivel afectiv manifestata prin anxietate cauzata de depresie fac-tori de neaco modare in mediul spita-licesc. Pacienta sa fie echilibra ta psihic.

Plan De Ingrijire cancer Mamar

Pacienta sa foloseasca mij loace de comu nicare adecvate starii sale. Linistim pacienta cu privire la starea sa, explicandu-i scopul si natura interventiilor. Familiarizam pac-ienta cu mediul sau ambient. Asiguram un me diu de securitate linistit. Pacienta este echilibrata psi-hic.

Cancerul mamar plan de ingrijire

Pacienta com-unica relativ bine cu perso nalul medical si cu pacientii. Nevoia de a invata. Confuzia in imaginea me ntala a propr-iei aparente fizice manife state prin str-es, cauzata de pierderea unui san. Pacienta sa ac-umuleze noi cunostinte.

Ingrijirea Pacientei Cu Cancer Mamar

Pacienta sa ac-cepte schimba- rea schemei co-rporale. Familia sa o in curajeze si mai ales sotul sa fie alaturi de ea. Explorarea nivelu lui de cunostinte ale pacientei privi nd boala, modul de manifestare, masurile preventi ve, modul de participare la inte-rventii si la procesul de recu- perare. Invatam pacienta cu privire la sanul pierdut cancerul mamar plan de ingrijire ca ar putea purta o proteza ca sa nu se observe sanul pie-rdut, sau chiar pu-rtarea unuia din si licon, asadar sa nu se ingrijoreze.

Pacienta a inv atat despre gr adul sau de boala si la sta diul de recupe rare.

cancerul mamar plan de ingrijire

Pacienta a reu-sit sa isi acce pte schema co rporala cu aju-torul personal ului medical, sotului care i-a fost alaturi mereu si copii, impreuna cu sotul au decis ca v a purta un san din silicon. Nevoia de a se ali-menta. Alimentatie inadecvata prin deficit ca uzata de grea ta si varsaturi reactiile ad-verse la trata ment cu cito staticemani festata prin refuz.

Pacienta sa ai ba o stare de bine fara greata si varsaturi.

Plan de Ingrijire Neoplasm Mamar

Pacienta sa fie echilibrata hid roelectrolitic si nutritional. Invatam pacienta sa aiba o alimenta-tie bogata in fibre, legume, fructe, ca-rne fara grasime, sa bea cel putin 2L de apa pe zi ceaiuri de preferi-nta. Sa evite alco olul, ceaiul prea cald, afumturile, aportul zilnic de grasimi sa nu dep aseasca 70g, con sumul de sare sa fie mai mic de 5g, fara conservanti.

Bilantul lichidelor ingerate si elimin ate. Pacienta are o stare de bine fara greata si varsaturi. Pacienta a inv atat cum sa ai ba o alimentat ie sanatoasa. Nevoia de a evita pericolele. Vulnerabilitate fata de perico le cauzata de scaderea rezi stentei organi smului, manif estata prin pr edispozitii la infectii.

cancerul mamar plan de ingrijire

Pacienta sa be neficieze de un mediu ambient fara accidente si infectii. Pacienta sa fie echilibrata psi-hic. Urmarirea si apre cierea corecta a potensialului infe ctios al pacientei, receptivitatea sa si aplicarea masuril-or de izolare a su rselor de infectii. Aerisirea camerei zilnic. Pacienta a fost asezata intr-un salon ferit de accidente si infectii.

Cancerul mamar plan de ingrijire. Plan de Ingrijire Neoplasm Mamar

Nevoia de a elimi na. Eliminare ina decvata calita tiv si cantitativ cauzata de va rsaturi manife stata prin gre turi. Pacienta sa ai-ba o eliminare adecvata.

cancerul mamar plan de ingrijire

Pacienta sa fie curata si ingri jita. Aplicam medica tia prescrisa de medic daca va fi necesar. Asigurarea igienei locale dupa fieca-re eliminare. Pacienta are o eliminare ade-cvata.

cancerul mamar plan de ingrijire

Pacienta efe-ctueaza dus zilnic. Nevoia de a dormi si a se odi-hni. Somn si odih na inadecvata cauzata de de presie si anxi etate manifes tata prin slabi ciune profun-da.

cancerul mamar plan de ingrijire

Pacienta sa fie odihnita cu to nusul fizic si psihic bun. Administram me dicatia indicata de medic. Observam efecte le medicamentelor Invatam pacienta cum sa efectueze tehnici de relaxare si de cate ore de somn are nevoie. Observarea si no tarea functiilor vi tale si vegetative, perioada somn odihna comporta mentul pacientei.

Pacienta se si mpte odihnita si relazata. Nevoia de a te rea-liza. Realizare ina decvata cauza ta de pierderea stimei de sine. Pacienta sa si recapete incre derea si stima de sine.

Pacienta sa po ata realiza si aprecia obiecti v activitatile sale. Ajutam pacienta sa si reevalueze capacitatiile sale, sa si planifice ac-tivitatiile propuse, dreptul de a lua decizii care o pri-vesc, sa fie respo nsabila de tot ceea ce face. Ajutam pacienta in recuperarea fi zica, psihica pen tru reducerea han dicapurilor si ob tinerea indepen-dentei. Pacienta si-a recapatat inc-rederea si stima de sine.

Pacienta isi apreciaza acti-vitatile sale.

cancerul mamar plan de ingrijire

Nevoia de a actio-na propriei credinte si valori. Actiune inade-cvata asupra propriei cancerul mamar plan de ingrijire si valori cauzata de tri-stete manifes-tata prin neli-niste, plans. Pacienta sa si recapete incre-derea In sine. Pacienta cancerul mamar plan de ingrijire ai ba o stare psi hica buna.

Cancerul mamar plan de ingrijire, PLANURI DE INGRIJIRE – CANCER MAMAR

O incurajam sa tratamentul helmintelor simptomelor de vierme rotunde exprime sentime ntele si nevoile. Comunicam des cu pacienta arata-ndu-se plina de solicitudine. La dorinta pacien-tei chemam un pr-eot pentru a si ex prima nelinistea si tristetea.

Administram la nevoie medicatie sedativa. Pacienta si-a recapatat toata increderea in sine. In varsta de 32 ani, din Dumbravita, strada principalareligie ortodoxa, stare civila casatorita, lucreaza ca vanzatoare la un magazin alimentar, are doi copii, nu are antecedente de cancer mamar in familie, nu fumeaza, consuma alcool ocazional, consuma 3 4 cafele pe zi.

Este o persoana comunicativa, se intelege bine cu sotul. In urma cu cateva luni s a prezentat la medicul cancerul mamar plan de ingrijire familie, avand o durere la sanul stang, ii era umflat si in partea de jos a alveolei mamare, simptea ca fiind un nodul. Pacienta este trimisa de urgenta la un medic specialist, acesta o opereaza si descopera hematom si cheaguri de sange in partea de jos a areolei mamare, acestea au fost cauzate de o lovitura la nivelul sanului produsa in urma cu patru luni.

Interventia chirurgicala drenaj si excizia hematomului. Operatia a decurs bine fara complicatii. Dupa oreratie pacienta prezinta febra 38 de grade, oboseala, cefalee, slabiciuni.

TAinaltime 1,6m, 59 kg, puls 70 batai pe minut.