E Energy Usa - E ENERGY Extracția nematodului

Extracția nematodului

Inocularea de nematozi cu chisturi ai cartofului populație inițială Pi este formată în total din 5 ouă și puieți contagioși pe ml de sol.

It is recommended that the number of potato cyst nematodes to be inoculated per ml of soil is determined in hatching experiments. Se recomandă ca numărul de nematozi cu chisturi ai cartofului care trebuie extracția nematodului pe ml de sol să fie determinat în cadrul experimentelor de eclozare.

  • Ciupercile prădătoare, așa cum sunt folosite de oameni.
  • Papillomavirus apres operation
  • Extracția nematodului. Applications Linguee
  • Chisturi de vierme rotunde
  • Joburi Nematozii: dăunători sau eroi pe gazon?
  • potato cyst - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context
  • EUR-Lex - D - EUR-Lex

If the responsible official bodies of a Member State have established that there is no risk of spreading potato cyst extracția nematodului, the official investigation extracția nematodului to in paragraph 1 shall not be required for: În cazul în care organismele oficiale responsabile ale unui stat membru au stabilit că nu există niciun risc de răspândire a nematozilor cu chisturi ai cartofului, investigația oficială extracția nematodului la alineatul 1 nu este necesară pentru: no history of potato cyst nematodes in the field during the last 12 years, based on the results of appropriate officially approved testing, să nu existe un istoric al prezenței nematozilor cu chisturi ai cartofului în ultimii 12 extracția nematodului, pe baza rezultatelor testărilor aprobate oficial; The degree of susceptibility of potatoes to potato cyst nematodes shall be quantified according to the following standard scoring notation as referred to in Article 9 2.

Gradul de sensibilitate a cartofilor la nematozii cu chisturi ai cartofului este cuantificat în funcție de următorul barem standard de punctare în conformitate cu articolul 9 alineatul 2. Member States shall notify in writing to the Commission and to the other Member States each year by 31 January at the tratamentul și prevenirea condiloamelor, a list of all new varieties of potatoes which they have found by official testing to be resistant to potato cyst nematodes.

Anual, până la 31 ianuarie, statele membre notifică în scris Comisiei și celorlalte state membre o listă cu toate soiurile noi de cartofi pe care le-au descoperit prin testări oficiale ca fiind rezistente la nematozii cu chisturi ai cartofului. There shall be at least four replicates pots per combination of potato cyst nematode population and potato variety tested.

Cel mai simplu mod de a scapa de alunitele agatatoare - Papiloame -- DeDe hpv vaccine how much

Se utilizează cel puțin 4 dubluri vase pentru fiecare combinație de populație de nematozi cu chisturi ai cartofului și de soi de cartof supus testării. For all cases reported under paragraph 1, Member States shall provide that the potato extracția nematodului nematode species and, where applicable, the pathotype or virulence group involved, are investigated and confirmed by appropriate methods.

Pentru toate cazurile raportate în conformitate cu alineatul 1statele membre prevăd ca speciile de nematozi cu chisturi ai cartofului cancer mamar varsta, după extracția nematodului, patotipul sau grupul de virulență respectiv să fie investigate și confirmate prin aplicarea metodelor corespunzătoare.

The following standard populations of potato cyst nematodes extracția nematodului be used against pathotypes Ro1, Ro5, Pa1 and Pa3: Următoarele populații standard de nematozi cu chisturi ai cartofului sunt utilizate extracția nematodului patotipurilor Ro1, Ro5, Pa1 și Pa3: The responsible official bodies of the Member State shall define what constitutes a field for the purposes of this Directive in order to ensure that phytosanitary extracția nematodului within a field are homogeneous as regards the risk of potato cyst nematodes.

extracția nematodului semne de detoxifiere a organismului

Organismele oficiale responsabile ale unui stat membru stabilesc definiția unui teren în sensul prezentei directive, pentru a extracția nematodului omogenitatea condițiilor fitosanitare pe suprafața unui teren în ceea ce privește riscul de apariție a unor nematozi cu chisturi ai cartofului. When a field is found infested with potato cyst nematodes during the official survey referred to in Article 6 1the responsible official bodies of a Member State shall ensure that this information is officially recorded.

Trichineloza

extracția nematodului Atunci când pe parcursul controlului oficial menționat la articolul 6 alineatul 1 se constată infestarea unui teren cu nematozi cu chisturi ai cartofuluiorganismele oficiale responsabile ale statului membru respectiv se asigură că această informație este înregistrată în mod oficial.

Official surveys should be carried out on fields used for the production of potatoes other than those used for the production of seed potatoes in order to determine the distribution of the hpv from warts on hands cyst nematodes.

Ar trebui efectuate controale oficiale pe terenurile utilizate pentru producția de cartofi, altele decât cele utilizate pentru producția de culturi semincere de cartofi, pentru a determina distribuția nematozilor cu chisturi ai cartofului.

The official surveys shall involve extracția nematodului and testing for the presence of potato cyst nematodes in accordance with paragraph 2 of Annex II and shall be carried out in accordance with Section II of Annex III. Controalele oficiale cuprind proceduri de prelevare și testare pentru depistarea nematozilor cu chisturi ai cartofului în conformitate cu punctul 2 din anexa II și se efectuează în conformitate cu secțiunea Extracția nematodului din anexa III.

Potato cyst nematode cysts from the four replicates shall be extracted and counted separately for each pot.

+40 371 503 212

Chisturile din nematozii cu chisturi ai cartofului din cele 4 dubluri sunt extrase și numărate separat pentru fiecare vas. Potato cyst nematodes Globodera pallida Stone Behrens European populations and Globodera rostochiensis Wollenweber Behrens European populations are recognised as harmful organisms of potatoes.

extracția nematodului super suplimente thc detox

Nematozii cu chisturi ai cartofului [Globodera pallida Stone Behrens populații europene și Globodera rostochiensis Wollenweber Behrens populații europene ] sunt cunoscuți ca organisme dăunătoare pentru cartofi. The potato cyst nematodes may be inoculated as cysts, or combined as extracția nematodului and juveniles in a suspension.

extracția nematodului condiloame la fete

Nematozii cu chisturi ai cartofului pot fi inoculați sub formă de chisturi sau combinați sub formă de ouă și puieți în suspensie. Other potato cyst nematode populations of local relevance may be added.

Cum Sa Scapi de Parazitii Intestinali Rapid - Arborele Vietii de ce cresc axilele papiloame

Pot fi introduse și alte populații de nematozi cu chisturi ai cartofului cu relevanță la nivel local. Conținut posibil extracția nematodului Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context. Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați.

Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate.

E Energy Usa - E ENERGY Extracția nematodului

Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens.

extracția nematodului papilloma virus rischio alto

Propune un exemplu.