Epstein-Barr Virus-Associated Gastric Carcinoma

Gastric cancer ebv

Gastric cancer ebv - Analize de sânge - Analize de laborator

Acest studiu a urmărit identificarea determinanților suplimentari ai pozitivității EBV și a efectelor lor comune. În primul rând, am combinat estimările privind prevalența EBV specifice populației utilizând meta-analiza efectelor aleatorii. Apoi am agregat datele la nivel individual pentru a estima ratele de șanse ale pozitivității EBV în raport cu toate variabilele, reprezentând gruparea în interiorul populației. Rezultate: În analizele neajustate, pozitivitatea EBV a fost semnificativ mai mare la bărbați, subiecți tineri, substraturi non-antrale, histologie difuză și studii din America.

Analizele multivariabile au confirmat asocieri semnificative cu histologia și regiunea.

Gastric cancer ebv. Oxiuriază - Wikipedia, Viermi pe haine

Pozitivitatea EBV nu a fost semnificativ asociată fie cu etapa, fie cu perioada de timp. Concluzie: Agregarea datelor la nivel individual furnizează informații suplimentare asupra meta-analizelor.

Distingerea caracteristicilor histologice și geografice, precum și a interacțiunilor dintre vârstă, sex și subsite, susțin în continuare clasificarea cancerului gastric asociat EBV ca entitate etiologică distinctă.

  • Ce tipuri de cancer pot fi prevenite prin vaccinare? – Raportul de gardă Gastric cancer ebv
  • Ques oxiuros

Principal Cancerul gastric este a doua cauză principală a deceselor legate de cancer la nivel mondial Parkin et al, Infecția cu virusul Helicobacter pylori este considerată a fi factorul de inițiere în carcinogeneza gastrică, deși polimorfismele genetice umane și gastric cancer ebv de mediu modulează și riscul de neoplazie Correa et al,Hamajima et al.

Virusul Epstein-Barr EBV este un agent infecțios omniprezent care a fost cauzal legat de dezvoltarea mai multor malignități, inclusiv limfomul Burkitt, limfomul imunosupresiv, limfomul Hodgkin și carcinomul nazofaringian Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului, Deși unele cazuri de infecție EBV cu adenocarcinom gastric la port Takada,Akiba și alții,rămâne neclar dacă prezența EBV este o cauză sau o consecință gastric cancer ebv schimbărilor neoplazice.

gastric cancer ebv tratamentul viermilor gâtului

Pentru a extinde meta-analiza recentă a prevalenței EBV în cancerul gastric Murphy et al,am realizat o analiză globală a datelor la nivel individual privind variabilele pentru care datele agregate publicate au fost insuficiente pentru gastric cancer ebv. În plus, ne-am propus să investigăm dacă pozitivitatea EBV este modificată prin efectul comun al acestor determinanți. În reanaliza prezentă, am combinat datele individuale la nivel de 12 dintre aceste studii din zone cu profiluri diferite de risc pentru cancerul gastric Corvalan et al,Koriyama și colab.

Întrucât niciunul dintre aceste studii nu a fost realizat în America de Nord sau Europa, aceste zone geografice nu au fost reprezentate în analiza noastră.

Am inclus informații despre starea EBV, sexul, vârsta la diagnostic, regiunea geografică, tipul histologic, subsite-ul anatomic, etapa de diagnostic și anul diagnosticului. Două dintre studiile identificate Koriyama et al, ; Hao et al, au raportat rezultate din mai mult de un grup de populație și, prin gastric cancer ebv, au fost analizate date privind 15 populații distincte.

Gastric cancer ebv. Gastric cancer ebv

Subtipul difuz a inclus următoarele clasificări histologice japoneze: adenocarcinomul slab portabil de tip solid por1adenocarcinomul ne-solid slab diferențiat por2carcinomul cu celule de inel signet sig și carcinomul asemănător limfoheliților LE.

Subtipul intestinal include următoarele: adenocarcinomul tubular de tip bine diferențiat tubul 1adenocarcinomul tubular de tip diferențial moderat tubul 2adenocarcinomul papilar pap și adenocarcinomul mucinos muc. Pentru a crește precizia statistică, s-au estimat, de asemenea, ORS colectate pentru datele agregate folosind modele de regresie logistică care includ o interceptare aleatorie specifică populației.

gastric cancer ebv vaccin papillomavirus et cancer

Această abordare a evitat cerința de calcul pentru o prevalență non-zero pentru toate subgrupele. Deceniul nașterii a fost de asemenea tratat ca fiind continuu sau categoric, și În plus, vârsta, anul diagnosticului și deceniul de naștere au fost testate pentru asociații neliniare cu pozitivitate EBV prin includerea termenilor pătrat ai variabilelor în modelele respective. OR-urile grupate pentru abordările meta-analitice și agregate au fost în general similare, deci gastric cancer ebv prezentate doar estimările agregate.

Epstein Barr – simptomatologie și tratament – printreoale.ro Gastric cancer ebv

Pentru a evalua interacțiunile și pentru a evalua confuzia, am efectuat analize agregate multivariabile, excluzând termenii pentru deceniul nașterii și incidența gastric cancer ebv datorită colinearității cu vârsta și perioada, respectiv cu regiunea.

Pentru a evalua modificarea efectului, am generat termeni de produs încrucișat pentru cele șase combinații pereche a celor patru variabile asociate semnificativ cu pozitivitatea EBV vârsta la diagnostic, sex, subsite-ul anatomic și tipul histologic. În modelele finale, vârsta la diagnostic a fost tratată ca o variabilă continuă și s-au inclus ajustări pentru etapa, deceniu de diagnostic și regiunea geografică.

Parametrii estimați din modelul de regresie finală au fost utilizați pentru a calcula prevalența specifică vârstei pozitivității EBV pe sexul și subsite-ul anatomic, precum și la RV-urile specifice de vârstă și subsite pentru poziția EBV la bărbați comparativ cu femeile.

Toate analizele statistice au fost efectuate în Stata Rezultate Un total de de cazuri de cancer gastric din 15 populații diferite au contribuit la aceste analize Tabelul 1.

Epstein Barr — simptomatologie și tratament 1. Virusul Epstein-Barr — cauze și simptome Gastric cancer ebv Generalități Virusul Epstein-Barr este un virus herpetic limfotrop cu răspândire ubicuitară.

Imagine de dimensiune completă În analizele neajustate tabelul 2au apărut următoarele modele de asociere: a tumorile la subiecții tineri au fost mai susceptibile de a fi EBV pozitive decât cele la subiecții vârstnici; b tumorile la bărbați au fost mai mult de două ori mai susceptibile de a fi EBV pozitive c gastric cancer ebv non-antral au fost mai susceptibile de a fi EBV pozitive decât cele care au apărut în antrum; d tumorile difuze au fost aproape de două ori mai susceptibile de a fi EBV pozitive decât tumori ale histologiei intestinale și e Prevalența EBV a fost similară în cazul tumorilor timpurii și avansate.

Includerea termenilor pătrat pentru vârstă, deceniu de naștere și perioadă nu a îmbunătățit în mod semnificativ potrivirea modelelor cu termeni liniari pentru aceste variabile. Prevalența pozitivității EBV a scăzut odată cu vârsta la bărbați, mai accentuată pentru tumorile localizate la antrum decât pentru cele localizate în alte subsisteme anatomice Figura 2.

În contrast, nu a existat o variație semnificativă în funcție de vârstă în rândul femeilor, deși tumorile în substraturile non-antrale aveau o prevalență EBV ușor mai ridicată. În ceea ce privește estimările de risc, predominanța masculilor a scăzut odată cu vârsta pentru ambele subsitute tabelul 3. Aportat prevalența specifică vârstei a pozitivității EBV în tumorile gastrice, pe sex și subsite-ul anatomic.

Gastric cancer ebv

Diferențele în funcție de stadiul sau perioada de diagnosticare nu au fost semnificative din punct de vedere statistic.

Discuţie Am analizat date individuale la nivel de participant la subiecți cu cancer gastric din studiile internaționale pe care le-am efectuat anterior cu o abordare consecventă a testelor EBV. În comparație cu rapoartele noastre individuale, reanaliza prezentă avea o putere statistică mai mare pentru observații robuste.

Mai mult, această analiză globală a evaluat, de asemenea, asociațiile cu variabile suplimentare care nu au fost incluse în metaanalizele anterioare, au furnizat estimări ajustate și au fost capabile să examineze interacțiunile. Gastric cancer ebv anterioare au arătat că tumorile gastrice EBV pozitive tind să fie localizate proximal și reprezintă o proporție mai mare de cazuri la bărbați decât la femei Murphy și colab.

Cu toate acestea, puține studii au descoperit variații în funcție de vârstă Chang et gastric cancer ebv. Prin setul nostru mare de date, am constatat că pozitivitatea EBV variază în funcție de vârsta, sexul și subsite-ul anatomic, interacțiuni care pot observa efectul principal al vârstei.

gastric cancer ebv cheloo paolo lagana

Infecția cu H. Un studiu in vitro care examinează direct această interacțiune a constatat că produsele reactive din infecția cu H. Două rapoarte incluse în prezenta analiză au examinat variația prevalenței EBV a tumorilor gastrice în timp sau cohorta la naștere. Abdirad și colaboratorii au remarcat un grup de pozitivitate EBV în cancerele unei cohorte specifice de naștere iranieni gastric cancer ebv între anii Cu toate acestea, Herrera-Goepfert et al a constatat o prevalență similară a EBV în cazurile mexicane diagnosticate în perioada în comparație cu cele diagnosticate în perioada Analiza noastră globală, utilizând date despre cazurile diagnosticate între șinu a identificat modificări coerente în timp.

O relație inversă a fost gastric cancer ebv anterior între incidența populației de fond a cancerului gastric și prevalența EBV în tumori Murphy și colab. În datele noastre, pozitivitatea EBV a fost similară pentru cazurile din țările cu incidență înaltă și scăzută, dar semnificativ mai mare în cazul tumorilor din America în comparație cu cele din Asia. Deși nu putem distinge efectele lor independente, cancerul gastric EBV pozitiv poate diferi în funcție de regiunea geografică, mai foot wart garlic decât cu incidența de fond per gastric cancer ebv.

Deși rezultatele meta-analizelor anterioare nu au fost de acord cu privire la asociațiile cu subtipuri histologice Lee et al,Murphy et al,Li et al,am constatat o prevalență mai mare a EBV în tumorile difuze.

Hpv vaccine and epstein barr virus

Clasificarea histologică gastric cancer ebv între patologi Borchard,iar analiza noastră globală poate avea mai multe metode de laborator consistente și o revizuire patologică decât abordările variate din literatura publicată. Deși sa sugerat că cazurile de cancer gastric pozitiv EBV pot avea un prognostic mai bun decât cazurile negative EBV, rapoartele individuale anterioare sunt limitate și oarecum inconsistente.

Recent, Song și alții au raportat un avantaj de supraviețuire condiloame uretrale cum se tratează anumite subgrupuri histologice ale cancerului gastric asociat EBV într-o serie mare coreeană, dar nu a existat un avantaj semnificativ de supraviețuire pentru tumorile EBV pozitive în ansamblu.

O analiză meta-analitică efectuată de Lee et alcare cuprinde șapte studii, nu a găsit asocieri cu gastric cancer ebv clinic al indicatorilor prognostici clinicieni, profunzimea invaziei sau metastazelor lista medicamentelor pentru vierme. Constatarea noastră nulă pentru stadiul clinic a fost în concordanță cu această meta-analiză și, important, estimările noastre au fost, de asemenea, ajustate pentru posibile confunderi.

Deși rolul specific al EBV în carcinogeneza gastrică nu a fost încă elucidat, mai multe linii de dovezi susțin semnificația sa etiologică.

Carcinomul gastric pozitiv al virusului Epstein-Barr prezintă prezența uniformă a episomelor virale monoclonale în celulele tumorale Ott și colab. Carcinomul gastric pozitiv al virusului Epstein-Barr prezintă, de asemenea, caracteristici clinice și genetice distincte în raport cu tumorile negative EBV zur Hausen și colab.

Epstein-Barr Virus-Associated Gastric Carcinoma

În plus, unele studii au descoperit anticorpi serici crescuți împotriva capsidelor virale și a antigenelor nucleare precedente dezvoltării leziunilor gastrice preneoplazice și neoplazice Levine et al.

Specificitatea histologică și variația geografică sugerează că cancerul gastric EBV pozitiv este o entitate distinctă. Interacțiunile pe perechi pe care le-am găsit printre subiecții de vârstă, sex și anatomic sunt noi și ar trebui explorate în continuare.